Kailgraudu miežu Kornelija komercializācijas piedāvājums

Kornelija projekta komanda ir pabeigusi Komercializācijas piedāvājuma izstrādi un gatava sadarbībai ar sēklaudzētājiem un graudkopjiem. Ar sadarbības nosacījumiem var iepazīties pievienotajā materiālā. Aicinām novērtēt kailgraudu miežu šķirnes Kornelija potenciālu savā saimniecībā!

Lai mums visiem izdodas!