Kailgraudu miežu šķirnes komercializācija ir uzsākta ERA līdzfinansētā projekta “Kailgraudu miežu šķirne Kornelija – augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” Nr. KC-PI-2017/43  ietvaros. Šo projektu ir izstrādājis APP Agroresursu un ekonomikas institūts un atbalstījusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

Projekta mērķis ir optimizēt kailgraudu miežu šķirnes Kornelija sēklaudzēšanas un graudu pārstrādes tehnoloģijas, veikt intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanu un pieprasījuma vilkmes veidošanu, šķirnes kā augstvērtīgas pilngraudu izejvielas ieviešanai prioritārajos nišas un funkcionālo produktu tirgos. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 31.12.2020. Lasīt vairāk

Projekta Komanda

Projektu ir izstrādājusi un realizāciju nodrošina ekspertu komanda:

Māra Bleidere

Projekta vadītāja

Kornelija šķirnes autore, lauka izmēģinājumu līdere un projekta zinātniska vadītāja.

e-pasts: mara.bleidere@arei.lv

Andris Lismanis

B2B komandas vadītājs

Komunikācija un darbs ar pārtikas un lauksaimniecības nozares uzņēmumiem.

e-pasts: andris.lismanis@arei.lv

Ieva Leimane

Pētniece

Pētījumu un eksperimentu rezultātu analītiska apkopošana  komercializācijas  vajadzībām

e-pasts: ieva.leimane@arei.lv

Vita Šterna

Pārtikas nozares eksperte

Sadarbība ar pārtikas tehnologiem jaunu produktu izstrādē un esošo  pilnveidošanā, izmantojot Kornelija unikālas īpašības.

e-pasts: vita.sterna@arei.lv

Alberts Auziņš

Ekonomikas eksperts

Šķirnes selekcionāra tiesību nostiprināšana Kornelijas mērķa tirgos, nodrošinot šķirnes aizsardzību.

e-pasts: alberts.auzins@arei.lv

Andra Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Komunikācija ar mēdijiem, informējot sabiedrību par kailgraudu miežu šķirni Kornelija un par projekta aktivitātēm.

e-pasts: andra.udre@arei.lv

Solvita Survillo

B2B speciāliste

Komunikācija ar sēklkopības uzņēmumiem un saimniecībām.

e-pasts: solvita.survillo@arei.lv

Jaunumi