Eksperta slēdziens par kailgraudu miežu šķirnes Kornelija piemērotību maizes ražošanai