Eksperta slēdziens par kailgraudu miežu škirnes Kornelija piemērotību pārstrādei