Kailgraudu miežu ‘Kornelija’ ķīmiskais sastāvs atšķirīgās audzēšanas vietās