Kailgraudu vasaras miežu šķirnes Kornelija saimnieciskais un graudu bioķīmiskais raksturojums