Kailgraudumiežu šķirne ‘Kornelija’ -tehnoloģijas pārnese sēklkopībā praktiskās ražošanas apstākļos 2019. gadā