Kailgraudumiežu šķirnes ‘Kornelija’ -graudu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pārbaudes rezultāti KONVECIONĀLĀS audzēšanas apstākļos 2019. gadā