MIEŽA GRAUDU PIELIETOJUMS JAUNA PROBIOTISKĀ PRODUKTA IZSTRĀDĒ