Vienādos apstākļos audzētu kailgraudu miežu ķīmiskā sastāva salīdzinājums