Ekonomikas pētniecības centrs

PVN Reģ. Nr.LV90002137506
Adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Banka: A/S SEB banka,
Swift: UNLALV2X
Konts: LV73UNLA0034100223100
Tālrunis. 67552909
E-pasts:ekon[at]arei.lv

Priekuļu pētniecības centrs

PVN Reģ. Nr.LV90002137506
Adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126
Banka: A/S SEB banka,
Swift: UNLALV2X
Konts: LV95UNLA0050008388477
Tel. 64130162
Fakss: 64107217
E-pasts:priekuli[at]arei.lv

Stendes pētniecības centrs

PVN Reģ. Nr.LV90002137506
Adrese: “Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pag.,Talsu nov., LV – 3258
Banka: A/S SWEDBANK,
Swift: HABALV22X
Konts: LV07HABA0551041136330
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
e-pasts: stende[at]arei.lv

Sazinies ar mums!